trešdiena, 2011. gada 15. jūnijs

Joz.21:45

Netrūka neviena vārda no visiem labiem vārdiem, ko Tas Kungs uz Israēla namu bija runājis, – viss īstenojās, kā bija teikts.