piektdiena, 2016. gada 28. oktobris

Lk.11:1

Kungs, māci mums Dievu lūgt.

Ps.105:4

Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, vienumēr meklējiet Viņa vaigu!