otrdiena, 2018. gada 19. jūnijs

Ec.18:17

Kas dara manas tiesas un staigā manos likumos, tam nebūs mirt par sava tēva netaisnību.

pirmdiena, 2018. gada 18. jūnijs

Jņ.10:9

Es esmu tās durvis; ja kas caur Mani ieiet, tas taps svēts, un tas ieies un izies un atradīs ganības.