ceturtdiena, 2019. gada 22. augusts

Ebr.12:3

Ņemiet vērā šo, kas tādu pretī runāšanu panesis no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat, savās dvēselēs pagurdami.

Jes.53:8

Viņš tapa aizrauts no dzīvo zemes un bija mocīts manas tautas pārkāpumu dēļ?