svētdiena, 2016. gada 29. maijs

Ps.143:6

Es paceļu savas rokas pret Tevi, mana dvēsele tvīkst pēc Tevis kā izslāpusi zeme.

sestdiena, 2016. gada 28. maijs

1.Kor.6:14

Dievs ir To Kungu uzmodinājis, un Viņš uzmodinās arī mūs ar Savu spēku.