svētdiena, 2017. gada 26. marts

Jņ.9:8

Kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja: "Vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja?"

Jer.31:17

Tev ir vēl nākotnes cerība, tā saka Tas Kungs.