pirmdiena, 2016. gada 29. augusts

3.Moz.19:15

Tev nebūs zemākā vaigu nievāt un tev nav godbijībā jābīstas lielais.

svētdiena, 2016. gada 28. augusts

2.Kor.4:8-9

Mēs visur topam spaidīti, bet tomēr neesam nomākti; esam bez padoma, bet tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti; esam satriekti, tomēr neesam pazuduši.