trešdiena, 2018. gada 15. augusts

Sal.pam.18:10

Tā Kunga vārds ir stipra pils; tur taisnais glābjas un top izglābts.

otrdiena, 2018. gada 14. augusts

Mt.28:20

Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.