trešdiena, 2019. gada 20. novembris

Ef.5:18-19

Topiet piepildīti ar Garu, runādami savā starpā slavas dziesmās un pateicības dziesmās un garīgās dziesmās, dziedādami.

Ps.71:23

Manas lūpas gavilēs, kad es tev dziedāšu, ir mana dvēsele, ko tu esi atpestījis.