piektdiena, 2020. gada 17. janvāris

Mt.10:16

Redzi, Es jūs sūtu kā avis vilku starpā; tāpēc esat gudri kā čūskas un bez viltus kā baloži.

2.Moz.10:3

Mozus un Ārons gāja pie Faraona un uz to sacīja: tā saka Tas Kungs, tas Ebreju Dievs: Atlaid Manus ļaudis, ka tie Man var kalpot.