ceturtdiena, 2019. gada 18. jūlijs

Nah.1:3

Tas Kungs ir lēnprātīgs un liels spēkā, bet nepamet nesodītu.

trešdiena, 2019. gada 17. jūlijs

Jēk.1:17

Ikviena laba dāvana un ikviens pilnīgs dāvinājums nāk zemē no augšienes, no tā gaismas Tēva, pie kā nekādas pārmīšanās nedz pārvēršanās ēnas.