svētdiena, 2023. gada 4. jūnijs

Ps.145:17

Tas Kungs ir taisns visos savos ceļos un svēts visos savos darbos.