pirmdiena, 2023. gada 5. jūnijs

Kol.2:6-7

Tā, kā jūs Kristu Jēzu, To Kungu, esat pieņēmuši, tā staigājiet iekš viņa, iesakņoti un uztaisīti iekš viņa un apstiprināti iekš ticības, tā kā jūs esat mācīti, augdami iekš tās ar pateicību.