trešdiena, 2023. gada 14. jūnijs

Fil.4:4-5

Priecājaties iekš Tā Kunga vienmēr; es saku atkal: priecājaties! Lai jūsu lēnība top zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu.