piektdiena, 2023. gada 26. maijs

Dan.9:14

Tas Kungs, mūsu Dievs, ir taisns visos Savos darbos.