pirmdiena, 2023. gada 13. marts

Ps.115:2-3

Kāpēc pagāniem būs sacīt: kur nu ir viņu Dievs? Bet mūsu Dievs ir debesīs; visu, ko Viņš grib, to Viņš dara.