piektdiena, 2023. gada 17. marts

Jer.5:3

Ak Kungs! Vai tavas acis (neraugās) uz ticību?