trešdiena, 2023. gada 29. marts

Ap.d.2:11

Mēs dzirdam, tos ar mūsu pašu mēlēm Dieva lielos darbus runājam.