svētdiena, 2023. gada 12. marts

5.Moz.30:9

Tas Kungs, tavs Dievs, tevi bagāti svētīs visā tavā roku darbā.