ceturtdiena, 2023. gada 9. marts

5.Moz.2:7

Tas Kungs, tavs Dievs, ir bijis ar tevi; nekā tev nav trūcis.