otrdiena, 2023. gada 28. marts

2.Kor.4:10

Mēs arvien Tā Kunga Jēzus miršanu visur līdz nesam savās miesās, lai arī Jēzus dzīvība mūsu miesās parādās.