trešdiena, 2023. gada 15. marts

2.Kor.1:3

Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, tas apžēlošanas Tēvs un visas iepriecināšanas Dievs.