piektdiena, 2023. gada 10. marts

1.Pēt.5:7

Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums.