svētdiena, 2023. gada 26. marts

1.Ķēn.8:27

Vai tad patiesi Tas Kungs dzīvotu virs zemes?