ceturtdiena, 2023. gada 2. februāris

Jer.1:12

Tas Kungs uz mani sacīja: tu esi labi redzējis; jo es būšu nomodā par savu vārdu, ka es to daru.