pirmdiena, 2023. gada 6. februāris

Gal.6:9

Tad nu labu darīdami lai nepiekūstam; jo savā laikā arī pļausim, ja nepiekūstam.