trešdiena, 2023. gada 1. februāris

Cah.1:3

Atgriežaties atkal pie manis, saka Tas Kungs Cebaot, tad es atkal griezīšos pie jums.