svētdiena, 2023. gada 29. janvāris

Ps 80:20

Ak Kungs, Dievs Cebaot, atgriez mūs, liec Savam vaigam spīdēt, tad tapsim pestīti.