piektdiena, 2023. gada 27. janvāris

Fil.1:9, 11

Par to es Dievu lūdzu, ka jūsu mīlestība jo dienas vairotos iekš atzīšanas un visas samanīšanas, piepildīti ar taisnības augļiem, kas ir caur Jēzu Kristu, Dievam par godu un slavu.