ceturtdiena, 2022. gada 8. decembris

2.Moz.35:29

Ikviens vīrs un ikviena sieva, kam sirds bija labprātīga, ko pienest pie visa tā darba, ko Tas Kungs caur Mozu bija pavēlējis darīt tā Izraēla bērni atnesa upuri Tam Kungam no laba prāta.