piektdiena, 2022. gada 2. decembris

1.Tes.5:19-21

Nenoslāpējiet Garu. Nenicinājiet praviešu mācības. Pārbaudiet visu; to, kas labs, paturiet.