piektdiena, 2022. gada 30. septembris

Lk.1:50

Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas.