piektdiena, 2022. gada 23. septembris

1.Sam.12:22

Tam Kungam ir paticis jūs darīt Sev par ļaudīm.