ceturtdiena, 2022. gada 11. augusts

Ps.31:24

Mīlējiet To Kungu, visi Viņa svētie.