svētdiena, 2022. gada 14. augusts

Ps.113:5-7

Kas ir tāds kā Tas Kungs, mūsu Dievs? Kas ļoti augsti ir apsēdies; kas dziļi noskatās debesīs un virs zemes; kas nabagu paceļ no pīšļiem?