pirmdiena, 2022. gada 15. augusts

Lk.1:46-47

Mana dvēsele teic augsti To Kungu, Un mans gars priecājās par Dievu, manu Pestītāju.