pirmdiena, 2022. gada 8. augusts

Jes.9:5

Viņa vārds top saukts: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs, Miera lielkungs.