piektdiena, 2022. gada 5. augusts

2.Tim.1:7

Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka un mīlestības un savaldības garu.