pirmdiena, 2022. gada 4. jūlijs

Jņ.17:17

Svētī tos iekš Tavas patiesības, Tavs Vārds ir patiesība.