svētdiena, 2022. gada 3. jūlijs

Gal.2:20

Es tagad dzīvoju miesā, to dzīvoju ticībā uz To Dieva Dēlu, kas mani mīlējis un Pats par mani nodevies.