svētdiena, 2022. gada 15. maijs

Joēla 3:5

Ikviens, kas Tā Kunga vārdu piesauks, taps izglābts.