piektdiena, 2022. gada 28. janvāris

Ps.62:6

Tiešām, mana dvēsele, esi klusu uz Dievu, jo no viņa ir mana cerība.