pirmdiena, 2022. gada 24. janvāris

Ps.139:11-12

Ja es sacītu: lai tumsība mani apklāj un par nakti lai paliek gaisma ap mani: tad ir tumsība tavā priekšā nebūtu tumša, un nakts spīdētu kā diena.