piektdiena, 2022. gada 14. janvāris

Ps.126:3

Tas Kungs lielas lietas pie mums ir darījis, par to priecājamies.