svētdiena, 2022. gada 16. janvāris

Ps.105:4

Vaicājiet pēc Tā Kunga un pēc Viņa spēka, meklējiet vienmēr Viņa vaigu.