piektdiena, 2022. gada 21. janvāris

Jņ.15:16

Jūs Mani neesat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs iecēlis, ka jums būs noiet un augļus nest.