ceturtdiena, 2021. gada 9. decembris

Joēla 2:11-12

Tā Kunga diena ir liela un ļoti briesmīga, - kas to var panest? Bet arī tagad Tas Kungs saka: atgriežaties pie Manis ar visu savu sirdi.