trešdiena, 2021. gada 1. decembris

2.Moz.33:15

Mozus uz To Kungu sacīja: ja tavs vaigs neies līdzi, tad neved mūs no šejienes.