trešdiena, 2021. gada 20. oktobris

Tit.2:11-12

Dieva žēlastība, kas visiem cilvēkiem pestīšanu atnes, ir atspīdējusi un mūs pamāca, lai mēs bezdievību un pasaulīgas kārībasaizliegdami, šķīsti un taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī pasaulē.