svētdiena, 2021. gada 24. oktobris

Rom.15:13

Tas cerības Dievs lai jūs piepilda ar visu prieku un mieru iekš ticības, ka varat būt bagāti iekš cerības caur Svēta Gara spēku.