pirmdiena, 2021. gada 18. oktobris

Ps.50:15

Piesauc mani bēdu laikā, tad es tevi gribu izraut, un tev būs mani godāt.