piektdiena, 2021. gada 15. oktobris

Lk.6:31

Itin kā gribat, lai citi ļaudis jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem.