piektdiena, 2021. gada 22. oktobris

Jes.58:11

Tas Kungs tevi vadīs bez mitēšanās un pieēdinās tavu dvēseli tuksnesī.