piektdiena, 2021. gada 29. oktobris

1.Lku.29:11

Kungs, viss, kas debesīs un zemes virsū, tas tev pieder. Tava ir tā valstība, un tu esi paaugstinājies kā galva pār visiem.