svētdiena, 2021. gada 26. septembris

Ps.146:8

Tas Kungs atdara akliem acis.