svētdiena, 2021. gada 19. septembris

Jēk.3:5-6

Redzi, maza uguns, kādu lielu mežu tā iededzina! Mēle arīdzan ir uguns.