piektdiena, 2021. gada 24. septembris

Ebr.6:12

Tiem dzenaties pakaļ, kas caur ticību un pacietīgu gaidīšanu iemanto tās apsolīšanas.