otrdiena, 2021. gada 27. jūlijs

Jes.44:24

Tā saka Tas Kungs, tavs Pestītājs, kas tevi taisījis no mātes miesām. Es esmu Tas Kungs, kas visu dara, kas debesi izpletis, es viens pats, un kas zemi izklājis.