trešdiena, 2021. gada 28. jūlijs

Īj.12:10

Viņa rokā ir visu dzīvo dvēsele.